Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. – úplné znenie

Posted by on 1. Jún 2012

Autor: Národná rada SR

Platnosť od: 20.11.2008
Účinnosť od: 1.3.2011
Úplné znenie zákona nájdete tu.