Nastúpil nový zamestnanec…zapadne do kolektívu?

Posted by on 13. Júl 2012

Dňa 13.7.2012 nastúpil do ZSS Komjatice nový člen personálu – asistent sociálneho pracovníka.

Asistent sociálneho pracovníkaAsistent sociálneho pracovníka