Kto sa vlastne stará o Vašich blízkych?

Posted by on 25. Október 2012

Zaujíma Vás, kto sa stará o Vašich najbližších? Predstavujeme Vám personál v zariadení sociálnych služieb Komjatice….

…pod vedením skvelej vrchnej sestry…

…dávajú zo seba to najlepšie tieto najmilšie a najšikovnejšie opatrovateľky a skvelá sociálna pracovníčka….

…a to všetko pod prísnym dohľadom vedenia zariadenia.