Jeseň v ZSS Komjatice

Posted by on 4. November 2012

SEPTEMBER     V KOMJATICIACH

Mesiac september  sa v Komjaticiach niesol v duchu osláv. Oslavovali sme krásne životné jubileá- 85 rokov, 79 rokov a 77 rokov.  12. septembra oslavovali  naše  štyri  Márie meniny.  Posedeli sme si pri torte a káve, oslávencom sme aj  zaspievali.

Posledné teplé lúče sme využili k návštevám  priľahlého parku, zbierali sme rôzne  krásne zafarbené  listy, ktoré sme využili na výzdobu interiéru zariadenia. Klienti živo diskutovali  o mesiaci úcte k starším- spomínali, ako sa preukazovala úcta, prejavovalo porozumenie a láska k seniorom v minulosti.

OKTÓBER   V KOMJATICIACH

Pod záštitou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb sa dňa 20. 10. 2012  konal  Deň otvorených dverí v ZSS Komjatice.

Začiatok októbra sa teda začal veľkým ,,brainstormingom” medzi klientmi a personálom , kde sa sypali dobré nápady ako z rukáva . Navrhovala sa výzdoba v interiéri a exteriéri zariadenia, ktorú v rámci arteterapie klienti  zhotovovali sami-  jesenné ovocie,  šarkanov, veselé  tekvičky z balónov.  Strihalo, kreslilo a maľovalo sa ostošesť. Kopec zábavy sme si užili pri vyrezávaní strašidelných tekvíc.

Prípravy na Deň otvorených dverí  v ZSS Komjatice vrcholili pečením  medovníčkov, ktoré naše šikovné  cukrárky  p. Helenka  a p. Mária  vlastnoručne ozdobovali. A takéto s láskou ozdobené srdiečka   dostávali návštevníci  DOD ako darček.

Spolupracovali sme aj so  ZŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach, detičky zhotovili a  namaľovali úžasných šarkanov aj obrázky s jesenným motívom- jeden krajší než druhý. Šarkany boli vystavené v exteriéroch zariadenia, kde si ich mohli prezrieť všetci návštevníci Dňa otvorených dverí. Odborná porota zostavená z našich klientov vybrala 3 najkrajších šarkanov. V nasledujúcom týždni sme navštívili ZŠ a víťazov odmenili hodnotnými cenami. Všetci účastníci súťaže tiež dostali  malý darček.

Naša porota vyberá najkrajších šarkanov  – ťažká voľba, páčili sa všetky…

DOD v Komjaticiach

Veľký deň D nastal 20. 10. 2012. V dopoludňajších hodinách klienti  a personál vyzdobili priestory určené na podujatie, vkusne naaranžovali slávnostnú výzdobu na stoly pod altánkom. Ochotne pomohli aj žiaci 9. ročníka ZŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach. Presne o 13.00 riaditeľ OZ Ing. Marek  Jankulár privítal prítomných hostí, vrchná sestra Mgr. Renata Elzerová uviedla program podujatia.

Žiaci ZŠ Komjatice pripravili pre starkých pásmo básní a piesní, v kultúrnom programe vystúpili malé, ale šikovné mažoretky.

Veľký aplauz zožal Spevácky súbor Nádej pri obecnom Klube dôchodcov v Komjaticiach.

Kultúrny program dojímavou básňou zakončila vrchná sestra- slzy v očiach sa zaleskli nejednému návštevníkovi.

Počas podujatia sa podávali nápoje a občerstvenie- chlebíčky, domáce zákusky a najmä  chutný kotlíkový guláš.

Návštevníci si počas Dňa otvorených dverí mohli prezrieť priestory zariadenia sociálnych služieb. Mali  príležitosť porozprávať sa s obyvateľmi zariadenia a ich rodinami, aj pracovníkmi zariadenia.

Podujatie sa nieslo v duchu priateľstva, lásky, spolupatričnosti, porozumenia. Celkový dojem ešte umocňovalo krásne, slnečné, teplé počasie babieho leta.

I keď október- mesiac úcty k starším končí, úctu, lásku a porozumenie si naši starkí zaslúžia každučký deň.