Mikulášske popoludnie v ZSS Komjatice

Posted by on 12. December 2012

Aj v našom zariadení chodil sv. Mikuláš a rozdával darčeky dobrým ľuďom. Každý klient si ráno v topánke našiel Mikulášsky balíček.

6. decembra   popoludní sme v našom zariadení  privítali vzácnych hostí-  žiakov ZŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach a spevácky súbor Nádej pri Klube dôchodcov v Komjaticiach.

Účinkujúci si pre našich starkých pripravili bohatý program. Žiaci ZŠ pod vedením pani učiteľky Derďákovej predviedli úsmevné, ale zároveň dojímavé divadelné predstavenie  o

sv. Mikulášovi a tradičnú rozprávku o Snehulienke. Za fantastický divadelný výkon boli odmenení búrlivým potleskom, občerstvením a sladkou odmenou.

Členovia súboru Nádej zaspievali seniorom ľudové i náboženské piesne. Ku koncu  vystúpenia sa pridali aj niektorí naši starkí  a ako posledná znela pieseň „ Tichá noc“. Na záver  speváci pre starkých pripravili milé prekvapenie – zástupcovia súboru Nádej obdarovali každého klienta ZSS jabĺčkom, medovníčkom a mikulášskou čokoládou. Neobišli ani imobilných klientov a personál.

Naši klienti boli radi, že  žiaci ZŠ aj speváci zo súboru na nich nezabudli – urobiť niekoho šťastným je také  jednoduché. V adventnom čase  pripomenuli  šťastné chvíle  ľuďom, ktorí si našu úctu rozhodne  zaslúžia.