Darujte 2% z daní pre dôchodcov

Napĺňanie cieľov občianskeho združenia “Spoločnosť Zlatý Vek” môžete podporiť aj Vy poukázaním 2% Vašich daní. OZ sa nachádza v Zozname prijímateľov 2% poukázanej dane na rok 2017, ktorý zverejnila Komora notárov SR. 
Viac tu: http://rozhodni.sk/institution/spolocnost-zlaty-vek/

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=16202

DARUJTE 2 % Z DANE AJ V ROKU 2017 (za rok 2016) pre Zariadenie sociálnych služieb Bojná č. 209, Zariadenie sociálnych služieb Štúrova 965/22, 941 06 Komjatice a Dom ošetrovateľskej starostlivosti Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra.

ČO SÚ TO 2% Z DANE?

Sú to peniaze, ktoré musíte odviesť štátu, ale Vy sami môžete rozhodnúť, na čo budú použité. Ak Vy neurčíte, komu majú Vaše peniaze pomôcť, automaticky sa odvedú do štátneho rozpočtu.

Zamestnanci môžu venovať svoje dve percentá do 30. apríla 2017 (poštou), do 28. apríla 2017 (daňový úrad). Podnikatelia a živnostníci majú túto možnosť do 31. marca 2017.

Údaje, ktoré budete potrebovať:

SÍDLO ORGANIZÁCIE: Spoločnosť Zlatý vek, Novomeského 499/17, Nitra 949 12
IČO: 42204267
PRÁVNA FORMA: občianske združenie
ROK VZNIKU: 2011

POSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

POSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMÉ

1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 eurá.

2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech jedného prijímateľa (PO). Dve percentá od FO nemôžu byť rozdelené medzi viacerých prijímateľov.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ A, alebo typ B sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.03. 2017) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/ resp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

POSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY- ZAMESTNANCI

1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech jedného prijímateľa (PO) poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá. Dve percentá od FO nemôžu byť rozdelené medzi viacerých prijímateľov.

4. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 28.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo pošlite poštou do 30.4.2017 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

8. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/ resp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

DOBROVOĽNÍK

Fyzické osoby poukazujú v roku 2017  2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane, ak v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získali o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

POZNÁMKY

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne. Do kolónky ROK sa píše 2016. Bankový účet prijímateľa nepotrebujete, daňový úrad peniaze automaticky prevedie. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Zamestnanci, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ použijú tlačivá „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ a „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov“.

Zamestnanci, ktorí si robia daňové priznanie sami, použijú tlačivo „Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A“ a „Potvrdenie o podaní DP k dani z príjmov FO typ A (pri osobnom podaní DP na daňovom úrade)“.

SZČO použijú tlačivo „Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B“ a „Potvrdenie o podaní DP k dani z príjmov FO typ B (pri osobnom podaní DP na daňovom úrade)“.

Firmy použijú tlačivo „Daňové priznanie k dani z príjmov PO“ a „Potvrdenie o podaní DP k dani z príjmov PO (pri osobnom podaní DP na daňovom úrade)“.

Vzor dobrovoľnícka činnosť (prijímateľ) – stiahnuť tu

Vyhlásenie FO 2% rok 2016 – stiahnuť tu

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov rok 2016 – stiahnuť tu

Daňové priznanie FO A 2016 (zamestnanec) – stiahnuť tu

Daňové priznanie FO B 2016 – stiahnuť tu

Daňové priznanie Právnická osoba 2016 – stiahnuť tu

Potvrdenie o podaní daňového priznania FO A – stiahnuť tu

Potvrdenie o podaní daňového priznania FO B – stiahnuť tu

Potvrdenie o podaní daňového priznania Právnická osoba – stiahnuť tu