Foto Komjatice

  • DD Bojná - interiér
DD Komjatice - DoD 2012

Fotky z dňa otvorených dverí 2012 v domove dôchodcov Komjatice.

DD Komjatice - prví klienti

Fotky z privítania našich prvých klientov v domove dôchodcov DD Zlatý Vek - Komjatice.

DD Komjatice - interiér

Fotky z interiéru domova dôchodcov v obci Komjatice. Izby a ich vybavenosť, jedáleň, kuchynka, spoločenská miestnosť, zariadenie pre osobnú hygienu a sprchy.

DD Komjatice - exteriér

Fotky z exteriéru domova dôchodcov v obci Komjatice.

DD Komjatice - život v zariadení

Fotky z DD Komjatice - život v zariadení domova dôchodcov.

DD Komjatice - klienti

Fotky z DD Komjatice - naši klienti.

DD Komjatice - oslava

Fotky z DD Komjatice - oslava.

DD Komjatice - Velká noc 2012

Fotky z DD Komjatice - Veľká noc 2012 v našom zariadení.