Naše poďakovanie

Touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí nám pomáhajú napĺňať naše poslanie:

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ – Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ – Odbor sociálnej pomoci

p. Ing. Jozef Vančo – starosta obce Bojná

p. Ing. Vladislav Borík, PhD. – podpredseda NSK Nitra

p. Jana Beláňová – obecný úrad Bojná

Decodom – Topoľčany

Stredná odborná škola obchodu a služieb – Topoľčany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Topoľčany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Nové Zámky

Reštaurácia Klevner – Radošina

p. Ing. Jaroslav Michalička – TLAČIAREŇ JAMIS Nitra

bepa – reklamná agentúra Nitra

p. JUDr. Lucia Čavojská – Nitra

p. Ing. Štefan Chochláč ml. – Nitra (SEO a tvorba webstránok)

p. Juraj Kohút – Močenok

p. Eduard Török- Vozokany

Občianske združenie Nádej Topoľčany

JCRC – Clinical Research Consulting
Rezedová 28, 821 01 Bratislava, Slovakia
Mobile: +421 905 276 546

LP-AXIS s.r.o.

Aktívne bleskozvody a zemniace systémy

p. Igor Hajtmánek

p. Juraj Hajtmánek

p. Marek Špeťko

p. Peter Hlavatý – starosta obce Komjatice

p. JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD. – zástupca starostu obce Komjatice

p. Jozef Švec – prednosta OcÚ – vedúci úradu Komjatice

Pracovníci obecného úradu obce Komjatice

Velcon

Slovenske elektrarneNitrianski rytieri

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Za štedrý príspevok na šikmú schodiskovú plošinu v Bojnej

Ekofond

Ekofond - SPP pre budúcnosť

Katalóg obchodov, porovnanie cien tovarov a nakupovanie online

Katalóg obchodov, porovnanie cien tovarov a nakupovanie online