Touto cestou by sme sa chceli čo najsrdečnejšie poďakovat EkoFondu, n.f. za štedrý sponzorký dar, auto s pohonom na zemný plyn (CNG), ktoré je pre nás nenahraditeľným pomocníkom. A takto aj my svojím malým podieľom môžeme prispieť k ochrane životného prostredia (výhody CNG).