DOS

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí. Kliknite sem pre zobrazenie “Dôležitých dokumentov na stiahnutie

DOS poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť podľa stupňa sebestačnosti pacienta

 • pravidelné lekárske vizity, konzultácie so špecialistami podľa potreby
 • ošetrovanie rán, dekubitov a prevenciu vzniku dekubitov
 • podanie kyslíka podľa potreby
 • elektrokardiografia (Ekg)  s vyhotovením záznamu
 • prevenciu komplikácii z imobility, nácvik chôdze, sebestačnosti, aktivizácia a socializácia
 • ošetrovateľskú rehabilitáciu, resp. fyzioterapia
 • podávanie liekov, injekcii, infúznej liečby a sledovanie účinkov liečby
 • odbery krvi a iného biolog. materiálu
 • tlmenie bolesti
 • iné výkony

Indikácie na prijatie pacienta do DOS:

 • zmenený zdravotný stavom v súvislosti s chronickým dekompenzačným ochorením,
 • zmenený zdravotný stav v súvislosti s imobilizačným syndrómom,
 • chronické dekompenzované ochorenie
 • neurologické ochorenie
 • rekonvalescencia
 • pacient v rehabilitačnom programe po úraze s obmedzenou hybnosťou,
 • po operačných výkonoch, kde sa ešte vyžaduje ošetrovateľská starostlivosť,
 • pacienti s narušenou integritou kože (rozsiahle rany, dekubity),
 • s iným zdravotným problémom, na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti