Cenník Tilia DOS Slepčany

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS), Spoločnosť Zlatý vek, o.z.,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cenník platný od 1.1.2024

Príplatok v DOS za služby, ktoré
neuhrádzajú zdravotné poisťovne: 22 EUR/deň

Lôžko 1 deň:
samoplatiteľ: 40 EUR/deň

Príplatok pokrýva náklady za služby súvisiace s poskytovaním
ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré neprepláca zdravotná poisťovňa:
-ubytovanie (nájom, energie, upratovanie, dezinfekcia)
-pranie a údržba bielizne
-likvidácie odpadu
-sociálna starostlivosť a sociálna rehabilitácia
-sprievody pacientov na vyšetrenia naordinované zmluvným lekárom DOS
-užívanie signalizačného systému a ostatné režijné náklady.

Cena samoplatiteľa zahŕňa okrem vyššie uvedeného aj všetky náklady za
ošetrovateľskú starostlivosť a zdravotnícky materiál.

V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ občianskeho združenia poskytnúť
zľavu.