Cenníky

V tejto sekcii nájdete cenníky našich zariadení.

Cenník pre ZSS Bojná

Cennik-Bojna-2018

Cenník pre ZSS Komjatice

Cennik-Komjatice-2018

Cenník pre ZSS Nitra

Cennik-Nitra-2018