Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSSvSR) pripravila pre širokú verejnosť Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 19. a 20. októbra v niekoľkých desiatkach zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku.

Niekoľko desiatok zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku združených v Asociácii otvorilo svoje brány s cieľom oboznámiť čo najširšiu verejnosť s potrebami chudobných, sociálne či zdravotne odkázaných spoluobčanov. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb chce takisto upriamiť pozornosť verejnosti na samotnú sociálnu činnosť, motivovať návštevníkov k dobrovoľníctvu, pocitu spoluzodpovednosti a spolupatričnosti, ochote pomôcť tým, ktorí to potrebujú a posilniť v ľuďoch solidaritu a vzájomnú súdržnosť.

Návštevníci si počas Dňa otvorených dverí mohli prezrieť priestory zariadení sociálnych služieb, vystúpenia rôznych hudobných a speváckych skupín, prácu ľudí v tvorivých dielňach a zapojiť sa do rôznych hier a súťaží. Mali tiež príležitosť porozprávať sa s klientmi a pracovníkmi zariadení.

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR je najväčšou strešnou organizáciou združujúcou takmer 150 poskytovateľov sociálnych služieb na celom Slovensku. Z toho vyplýva aj jej zodpovednosť informovať čo najširšiu verejnosť o problematike chudoby a o rôznych formách sociálnej starostlivosti, o príčinách i dôsledkoch, aj o prostriedkoch a možnostiach pomoci ľuďom v núdzi.

Zoznam sociálnych zariadení je na www.ssss.sk

Naše zariadenie sociálnych služieb v Komjaticiach privítalo návštevníkov v sobotu 20.10.2012.

Fotografie z tejto vydarenej akcie najdete v našej fotogalérii/foto Komjatice/Deň otvorených dverí.