V mesiaci októbri sme sa rozhodli pravidelnému pečeniu  koláčov jeden krát do týždňa, domácim tradičným receptom, vždy pečie iná klientka za pomoci personálu.

V tomto mesiaci sme sa venovali aj výrobe jesenných ozdôb, ako aj výzdobe  spoločných priestorov ako je jedáleň a kaplnka – vstupná miestnosť.

Klient p. Matejovič má pravidelne na starosti kŕmenie papagájov, p. Tlacháčová a p. Zárecká  utieranie a upratanie riadu po pečení koláčikov, p. Kopányiová sa venuje pleteniu čeleniek a šálov pre našich klientov, ktoré si nájdu pod vianočným stromčekom.

Venujeme sa arteterapii – ako je maľovanie na kamene, výroba jabĺk z farebného papiera, výroba šarkanov, vyrezávanie tekvíc, farbenie žaluďov do adventných vencov, výroba ozdobného jesenného venca, príprava na vianočnú výzdobu ako je viazanie mašličiek, farbenie šišiek, kreslenie a odtláčanie z vyrobených pečiatok zo zemiakov.

Uspokojovanie spirituálnych potrieb spočíva v pravidelnom spoločnom modlení sa  ruženca. V tomto mesiaci nás navždy opustili p. Wágnerová a p. Miklovič. Ich pamiatku sme si pripomenuli zapálením sviečky v kaplnke a spoločnou modlitbou.

 

Zdravého ducha upevňujeme  s našimi seniormi na pravidelných zdravotných prechádzkach, na ktorých sa hráme s loptou ako je hádzanie a kotúľanie lopty, precvičovanie jemnej motoriky, zbieranie jesenných listov, jarabiny, orechov. Nezabudli sme ani na našich externých priateľov- vtáčikov, ktorým sme na zimu pripravili za pomoci milého pána dobrovoľníka vtáčiu búdku… určite Vám ju v blízkej budúcnosti zverejníme. Tento mesiac sme pripravili aj búdku pre vtáčikov, ktorá je umiestnená v záhrade DSS, venovali sme sa ergoterapii ako je hrabanie listov zo stromov, strihanie suchých kvetov, pravidelné zametanie a vysávanie vstupnej miestnosti, upratovanie kotolne po rekonštrukčných prácach, strihanie a skladanie servítkov a následné udržiavanie správneho stolovania, utieranie poličiek a výmena čerstvých kvetov v jedálni. Pravidelne sa venujeme čítaniu rozprávok hlavne pre imobilných klientov, mobilní klienti si môžu pozrieť rozprávky prostredníctvom DVD prehrávača.

Zabezpečujeme tiež pravidelnú manikúru – o ktorú sa stará personál,  naše babiny majú vždy upravené a nalakované nechty podľa vlastného výberu farby laku, sú to predsa dámy. Pedikúru máme zdarne za sebou za pomoci našej Zuzky, rehabilitáciu realizuje pán Ivan a strihanie a úprava vlasov je v rukách nášho ochotného personálu.

Venujeme sa rôznych logickým hrám ako je „Meno, mesto, zviera, vec“, „Letí, letí….“,  hra „Jazyčnica“, hra s kartami a pexesom, mastíme sedmu,  rôzne logické riešenia spojené s vymaľovávaním obrázkov, opakovaním mesiacov, ročných období, nacvičovanie a udržiavanie písma a podpisu klientov, opakovanie dátumov narodenia, poznávanie a opakovanie farieb, rozoznávanie jednotlivých druhov stromov podľa listov, kreslenie domácich zvierat, opakovanie rôznych druhov ovocia a zeleniny. Klientov sa snažíme motivovať, niektorí sa zapájajú viac, iní menej.

Jesennú výstavu ovocia a zeleniny sme si pozreli v kultúrnom dome.

 

Medzi klientov ktorý sa zapájajú pravidelne do rôznych činností ZSS patria: p. Tlacháčová, p. Zárecká, p. Kopčeková, p. Kopányiová, p. Kovárová v rámci svojich možností, p. Gunár , p. Kahún, p. Krošlák, p. Lukoťka v rámci svojho zdravotného stavu.

Imobilní klienti ktorí sa zapájajú v rámci svojho zdravotného stavu sú: p. Javorová, p. Mrvová, p. Sivok, p. Štefáková, p. Nedorostová, p. Kolenová, p. Mešárová.
Najväčším a najemocionálnejším zážitkom pre nás je ale naša Eliška, malá čivava, ktorá denne viackrát prebehne zariadením a poteší srdiečka našich seniorv. Chodí s nami všade, na spoločné akcie a je našim maskotom.

U všetkých klientov sa snažíme   udržiavať správne hygienické návyky,  slušné a správne stolovanie. Pravidelne im poskytujeme sociálnu rehabilitáciu, učíme ich pomáhať si jeden druhému nielen pri stolovaní ale aj pri iných činnostiach ako je správne skladanie a ukladanie oblečenia do skríň a poličiek, aby si boli  oporou jeden druhému a vedeli si spolu nažívať  ako jedna rodina, navzájom sa tolerovať a pochopiť jeden druhého v rámci ich zdravotného a psychického stavu.

Začiatkom mesiaca nás navštívili zástupcovia klubu dôchodcov z Topoľčian, ktorí si s nami zaspievali, vymenili skúsenosti a  pospomínali na starých známych.

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme našim klientom pripravili kačacie hody spolu s kultúrnym programom s členmi klubu dôchodcov z Topoľčian pri ľudovej hudbe, ktorá sa im veľmi páčila. Obec Bojná organizovala posedenie spojené s kultúrnym programom pre seniorov, na ktoré sme boli pozvaní spolu s klientmi nášho ZSS.

 

Aj tu boli naši klienti veľmi spokojní a pochutili sme si na dobrom guláši.

Koncom mesiaca sme pozvali deti zo ZŠ Bojná na príjemné posedenie spojené s recitovaním a spievaním piesní. Deti sa venovali aj našim imobilným klientom jednotlivo v izbách, čo malo veľmi priaznivý vplyv na ich psychický stav.