Otvorili sme 16.12.2014 !!! Máme pre Vás vianočné ceny.

Indikácie na prijatie pacienta do DOS:

  • zmenený zdravotný stavom v súvislosti s chronickým dekompenzačným ochorením,
  • zmenený zdravotný stav v súvislosti s imobilizačným syndrómom,
  • chronické dekompenzované ochorenie
  • neurologické ochorenie
  • rekonvalescencia
  • pacient v rehabilitačnom programe po úraze s obmedzenou hybnosťou,
  • po operačných výkonoch, kde sa ešte vyžaduje ošetrovateľská starostlivosť,
  • pacienti s narušenou integritou kože (rozsiahle rany, dekubity),
  • s iným zdravotným problémom, na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti