Dňa 3. 12. 2012 sa v ZSS Komjatice konala beseda s príslušníčkami Policajného zboru SR.

Klienti boli informovaní a poučení nielen o dopravno-bezpečnostných predpisoch, ale príslušníčky PZ sa zamerali aj na bezpečnosť seniorov v domácnosti, aj na verejnosti. Živo sa diskutovalo o prípadoch, ktoré seniori zažili a mohli sa podeliť o skúsenosti s ostatnými klientmi. Aj na týchto prípadoch príslušníčky Polície SR upozornili na zneužívanie starších občanov a dali seniorom cenné rady, ako sa v podobných nepríjemných situáciách brániť. Na záver besedy  rozdali klientom informačné materiály, dôležité telefónne čísla a každý účastník besedy dostal reflexný pás na ruku.