Autor: Andrea Páleniková-sociálny pracovník v ZSS Bojná

Nová báseň na mesiac august:

Názov: Život

Čas zamatovou strunou ľahko brnká,
let Tvoj sa s vôňou tíško vznáša,
život je malá riečna vlnka,
čo prúdom ľahko s vetrom unáša sa.Život je ranná rosa kvetov
a jabloň plodmi zhrbená,
život je údel ľudských svetov ,
čo kdesi v diaľke rúca bremená.
Život je veľký šedý balvan,
čo slnku číru vodu tieni,
život je zlato-žltý havran,
čo ďobe na starnúcej zemi.

Názov: Rozumieť reči očí

Čo vidíš v očiach človeka
čo odložený ako hračka
k opatere sa utieka
a pomaly zabúda čo je láska

Čo vidíš v očiach človeka
čo v okne denne nádej hľadá
a premýšľa či jeho dcéra
či ho už nemá vôbec rada

Čo vidíš v duši človeka
čo život dal by za rodinu
k opatere sa utieka
a v srdci nosí svoju domovinu

Čo vidíš v duši človeka?
Jazvy a rany otvorené
čo zaceliť sa často nedajú
a jeho srdce celé ubolené
a jeho ruky teplo ľudské žiadajú

Dívaj sa preto do tých očí
a uvidíš v nich múdrosť jeho liet
človeku možno často stačí
tej reči očí začať rozumieť

Dotkni sa duše krehkej,ubolenej
a pocítiš tú zvláštnu pokoru
Pohlaď to srdce popraskané
a prilož si naň svoje dlane
pocítiš ako tečie láva
pochopíš,že zmysel má DÁVAŤ…