Vedenie ZSS nám zamestnancom pripravilo  milé prekvapenie-  predvianočné posedenie pri kapustnici. Riaditeľ zariadenia Ing. Marek Jankulár  vo svojom príhovore poďakoval členom vedenia a zamestnancom  za dosiaľ odvedenú prácu, profesionalitu a ľudský prístup  a poprial  mnoho zdravia a úspechov v Novom roku. Strávili sme príjemné popoludnie  v priateľskom duchu a družnom rozhovore.

 

 

 

Vianočné sviatky v  ZSS Komjatice sa niesli v duchu lásky a pokoja. Naše babičky sa na ne usilovne chystali- spoločnými modlitbami, aj pečením a zdobením zákuskov.

 

 

Na Štedrý deň si klienti spolu s nami  už od rána nôtili vianočné koledy.

Malá koledníčka  priniesla do zariadenia betlehemské svetlo, zarecitovala vianočné vinše a každému klientovi popriala krásne prežitie vianočných sviatkov.

 

K slávnostnému stolu sme zasadli o 16. hodine. Najprv sme sa spoločne pomodlili, potom už nasledovali štedrovečerné zvyky- rozkrojilo sa jabĺčko, jedli sme oblátky s medom a cesnakom, aby sme boli  všetci zdraví,  orechy sme hádzali do všetkých kútov, aby po celý rok bola v dome hojnosť.

Aj peňazí  by nezaškodilo- šup so šupinkami z kapra pod obrus!

Po večeri si klienti s radosťou a slzami v očiach  rozbaľovali darčeky.

 

 

Štedrý večer má svoju magickú moc nielen svojou neopakovateľnou atmosférou, ktorá už vyše dvetisíc rokov stmeľuje rodiny a rozbúchava srdiečka detí, ale  aspoň na chvíľu dovoľuje všetkým bez rozdielu veku vidieť všetky štedrovečerné zázraky detskými očami.