Autor: Národná rada SR

Platnosť od: 20.11.2008
Účinnosť od: 1.3.2011
Úplné znenie zákona nájdete tu.