Vďaka nadácii EPH a Tatraleasingu sme pre náš Dom ošetrovateľskej starostlivosti v Nitre zakúpili špičkové rehabilitačné rádiofrekvenčné zariadenie. Terapie poskytujú presnú a účinnú liečbu na akejkoľvek úrovni tkaniva.

Hlavné indikácie:

  • Svaly – Trigger points, regenerácia svalov po záťaži
  • Posttraumatické stavy – distorzie, kontúzie
  • Posttraumatické opuchy

Veríme, že mnohí naši pacienti už čoskoro pocítia jeho účinky. Ešte raz veľká vďaka.