„Postaráme sa o Vás tak, ako chceme, aby bolo postarané o nás“

Na základe usmernenia, ktoré vydal dňa 20.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR a z dôvodu čo najväčšej ochrany našich zamestnancov, pacientov a klientov sprísňujeme nasledovné opatrenia:

1. Nový nástup pacienta do DOS alebo klienta do ZSS
1. Pacient do DOS alebo klient do ZSS bude umiestnený až po skončení karantény, ktorú absolvoval na určenom karanténnom mieste a potvrdení negatívneho výsledku z odobratého biologického materiálu (ster z orofaryngu) na COVID-19.

2. Novým pacientom do DOS alebo klientom do ZSS musia byť pred nástupom odobrané a laboratórne vyšetrené 2 stery z orofaryngu na COVID-19 v minimálnom odstupe 24 hodín, s potvrdeným negatívnym výsledkom na COVID-19.

3. Pri nástupe do DOS alebo ZSS sa pacient/klient preukáže potvrdením o zdravotnom stave a o tom, že mu bola ukončená karanténa a nemá nariadené ďalšie karanténne opatrenia z dôvodu COVID-19 alebo iných infekčných ochorení.

2. Pacient DOS/Klient ZSS po ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení
1. Pacientovi DOS alebo klientovi ZSS (ktorí už sú umiestnení v DOS alebo v ZSS a vracajú sa z hospitalizácie z iného zdravotníckeho zariadenia) musia byť pred návratom do DOS alebo ZSS odobrané a laboratórne vyšetrené 2 stery z orofaryngu v minimálnom odstupe 24 hodín pri ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení, kde bol liečený pre inú diagnózu ako COVID-19.

2. Pacient do DOS alebo klient do ZSS môže byť prijatý späť až po 2 negatívnych laboratórnych výsledkoch na detekciu SARS-CoV-19 v minimálnom odstupe 24 hodín.

OPATRENIA COVID-19

Prečo si nás vybrať

Zdravotnícka starostlivosť

O našich pacientov sa staráme profesionálne a poskytujeme im všetko, čo potrebujú.

Odborný personál

Náš personál je vyškolený presne pre tento typ práce. Môžete očakávať profesionalitu a odbornosť.

Zaujímavý program

Je pre nás dôležité, aby sa ľudia u nás cítili dobre. Preto sa snažíme organizovať interaktívne programy.

Individuálny prístup

Každý z našich pacientov má individuálny prístup, aby sa nezanedbala starostlivosť, ktorú im poskytujeme.

Naše služby

O nás

Občianske združenie Spoločnosť Zlatý Vek vzniklo ako združenie ľudí, ktorým nie sú ľahostajné životné príbehy a osudy starších a handicapovaných ľudí. Chceme týmto ľuďom pomáhať a poskytovať starostlivosť, aká im prináleží.

Za týmto účelom sme zriadili zariadenia (zariadenia sociálnych služieb) s celoročnou pobytovou formou – 15. júla 2011 v Bojnej (pozrite si obec) a 15. januára 2012 v Komjaticiach a 1.marca 2017 v DOS Nitra. Naše zariadenia sociálnych služieb poskytujú sociálne služby, zamerané na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, možnosti kultúrneho, rekreačno-športového a sociálneho vyžitia s prihliadnutím na individuálne potreby a požiadavky našich klientov a to všetko v krásnom prostredí malebného vidieka za pomoci skúseného odborného personálu.

Našim základným cieľom sú spokojní seniori, ktorí u nás bezstarostne prežívajú svoju jeseň života a plnými priehrštiami vychutnávajú ten „svoj zlatý vek“.

Prezrite si dôležité dokumenty pre prihlásenie nového klienta do zariadenia sociálnych služieb.

Videoprezentácia

Pozrite si našu video prezentáciu, aby ste mali prehľad, ako to u nás funguje a čo ponúkame.