Mesiac Február  sa v našom zariadení niesol vo fašiangovom duchu.  Ženy – šikuľky piekli chutné šišky  a iné sladké radosti a sedávali sme pri odpoľudňajšom čaji a káve.

Klienti si rozprávali fašiangové historky a spomínali na časy dávno minulé:-).

Sneh nás viackrát v mesiaci prekvapil a preto niektorí pomáhali sneh odpratávať, aby sme na klzkom povrchu neprišli k úrazu. Vymrznutí si potom spoločne pochutili na dobrom šípkovom čaji a nealkoholickom punči.

Tento mesiac nás navždy opustil náš Tiborko Gunár, ktorého sme vystrojili na poslednej ceste na miestnom cintoríne. Bude za ním smutno aj našej Eliške, mali sa radi.

V oblasti uspokojenia spirituálnych potrieb nás navštívil evanjelický i katolícky pán farár.

Pravidelné precvičovania  stuhnutých svalov pomáhajú naplniť slogan :“ V zdravom tele – zdravý duch!“

 

S prvými slnečnými lúčmi sme absolvovali už aj  vychádzky po okolí. Zima bola  dlhá a naši seniori už precvičujú svoje kĺby nielen pravidelnými cvikmi ale i pobytom na čerstvom duchu i keď ešte zababušení v čiapkach, šáloch a bundách.

Pokračovali sme aj v pravidelných technikách a terapiách – arteterapii, ergoterapii, biblioterapii,muzikoterapii, canisterapii.