Zavítala k nám krásna jeseň a s ňou október mesiac úcty k starším.

A tak sa deti z MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach  rozhodli, že navštívia naše zariadenie, aby našim babičkám a deduškom  spríjemnili dopoludnie krátkym programom a pripomenuli, aké dôležite je vážiť si starších ľudí. Za ich roky, skúsenosti, múdrosť, silu a chuť. Pri tejto príležitosti deti s pomocou pani učiteliek vyrobili krásne kvietky z krepového papiera a po predstavení im  ich odovzdali.

Naši starkí boli milo prekvapení, aj slzičky sa v očiach zaleskli.

,,Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,

podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,  keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,  keď aj on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.”