S veľkou radosťou musím skonštatovať, že dobrí ľudia, ochotní pomáhať dobrej veci, stále existujú.

V mene našej spoločnosti a v mene našich pacientov chceme aj touto cestou poďakovať pánovi Miroslavovi Guzmanovi (Miroslav Guzman – práčovňa), za zakúpenie čističky vzduchu pre zariadenie DOS v Nitre.

Poďakovanie sponzorovi.