Na Troch kráľov sa na Slovensku obvykle konala tzv. kňazská koleda, pri ktorej kňazi obchádzali domy a požehnávali príbytky, kropili ich svätenou vodou, okadili kadidlom a dvere označovali iniciálami troch mudrcov z Východu – G.M.B. Táto tradícia sa  neporušila ani v ZSS Komjatice. Pán kaplán, PaedDr. Robert Stenchlák, vysvätil priestory zariadenia a požehnal všetkých prítomných.

 

 

Žiaci Špeciálnej základnej školy v Komjaticiach si  našich starkých uctili krátkym programom. Pripravili si pre nich pásmo básní, piesní a tancov, za ktoré boli odmenení búrlivým potleskom a milým darčekom.

 

 

 

Ich snahou bolo potešiť a vyčarovať úsmev na  tvárach babičiek a deduškov, čo sa im aj  podarilo. Starkým žiaci zároveň sľúbili, že sa k nám určite opäť vrátia.