Žiaci základnej školy Ondreja Cabana v Komjaticiach preukázali svoje umelecké nadanie v súťaži o najkrajšieho šarkana.

Počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 20.10.2012, mali návštevníci zariadenia sociálnych služieb v Komjaticiach možnosť  prezrieť si  množstvo šarkanov, ktoré vyrobili žiaci ZŠ v Komjaticiach. Všetky boli naozaj krásne. Troch najkrajších by sme  veľmi radi ukázali aj Vám. Víťazom gratulujeme a môžu sa tešiť z pekných cien.

3.miesto

2.miesto

Víťazný šarkan

A tu sú vytešení víťazi:-)